Skip to content

Pieśni Wolności

Pieśni Wolności

 

„Pieśni Wolności” to materiał obejmujący pieśni skomponowane, do słów polskich poetów z okresu od drugiej połowy XIX wieku do czasów „Solidarności”. Wybrane teksty ukazują nastroje społeczne panujące przed i po wybuchu Powstania Styczniowego, dotykają trudnych wydarzeń, takich jak m.in. Strajk Dzieci z Wrześni, a w końcu prowadzą nas do Stoczni Gdańskiej, gdzie „(…) między snem a jawą widzi się siebie, biegnącego wokół, a ręka Twoja staje się buławą (…)”. Swoistym wstępem do podróży po wyżej wymienionych wydarzeniach historycznych są słowa, zawarte w pierwszym utworze „Ojczyzna” z poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”. Pisze On bowiem, że „Wolność trzeba stale zdobywać, nie można Jej tylko posiadać”.

W czasie koncertu są wykonywane nowopowstałe utwory, do muzyki Grzegorza Rogali. (Wyjątek stanowi „Rota”)

„Ojczyzna” (wybór z poematu „Myśląc Ojczyzna”) – słowa: Karol Wojtyła
“Maraton” (wstęp) – słowa: Kornel Ujejski
„DO * [Cypriana Norwida]” – słowa: Teofil Lenarotowicz
„Ku młodziankom polskim” –słowa: Józef Bohdan Zaleski
„Zgniotą Nas Tyrany…” – słowa: Henryk Merzbach
“Rota” – słowa Maria Konopnicka, muzyka Feliks Nowowiejski
“Dwie Ojczyzny” – słowa: Antoni Słonimski
“Pacierz sierpniowy” – słowa: Tadeusz Nowak

Skład Wykonawczy:
Barbara Rogala – sopran
Grzegorz Rogala – puzon/improwizacja/kompozycje
Kwartet BEFANE w składzie:

Kamila Wójcicka – skrzypce
Małgorzata Kwaśniak – skrzypce
Małgorzata Sielatycka-Sobczyk – altówka
Zofia Łęczycka – wiolonczela
Premiera Albumu CD – 12.11.2023

en_USEN